Plní váš web zákonité povinnosti?

JÚL 07, 2022

Zistite to v tomto článku

Takmer každý podnikateľ využíva pri svojom podnikaní vlastnú webovú stránku, no háčik je v tom, že nie každý vie, že s tým súvisia aj zákonné povinnosti zverejňovania údajov na webe. Plníte ich aj vy?

Aké údaje musí obsahovať váš web, si povieme hneď teraz: obchodné meno spoločnosti, sídlo či miesto podnikania, právnu formu právnickej spoločnosti, identifikačné číslo, ak ho máte pridelené, označenie registra a číslo zápisu, ak uvádzate rozsah imania, musíte uviesť aj rozsah, v akom bolo imanie spoplatnené, a ak ste osoba zo zahraničia, ste povinný uviesť aj údaj o zápise podniku či organizačnej zložky podniku do obchodného registra.

Všetky spomenuté údaje musia byť na webe ľahko dostupné pre každého návštevníka. To, kde tieto informácie vložíte, je len a len na vás. Spravidla je to tak, že väčšina ich vkladá do podstránky ,,O nás“ alebo ,,Kontakt“.

Ak máte vlastný e-shop, v tom prípade ste povinný zverejniť aj daňové identifikačné číslo, ak ste platiteľom DPH, adresu pošty a telefónne číslo, a názov a adresu orgánu dozoru či dohľadu (väčšinou ide o SOI). Samozrejme ani tu nesmú chýbať údaje, akými sú: obchodné meno, sídlo, označenie registra a číslo zápisu.

Na webe by ste tiež mali informovať o vlastnostiach produktu či služby, o obchodnom mene a sídle, musíte uviesť telefónne číslo a všetky potrebné údaje na to, aby vás spotrebiteľ mohol kontaktovať, musí byť uvedená cena tovaru či služby, vrátane dane, nákladoch na dopravu a poštovného, ak ide o službu so zvýšenou tarifou, je potrebné uviesť cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, platobné a dodacie podmienky, lehota na dodanie tovaru, nesmie tiež chýbať postup pri vybavovaní reklamácie, právo spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy, o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, musí znášať aj náklady na vrátenie tovaru, o tom, kedy spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie zmluvy. To, aké zodpovednosti má predávajúci ohľadne vád tovaru či služby, podrobnosti záručných podmienok, a mnoho, mnoho iných.

Absolútne všetky tieto informácie musia byť jasné, zrozumiteľné, a to ešte pred odoslaním objednávky. Všetko by malo byť uvedené v obchodných podmienkach na vašom webe.

Čo všetko ale hrozí v prípade, že vám na webe tieto informácie chýbajú?

Za porušenie povinnosti zverejniť tieto údaje vám hrozí pokuta do výšky 3310 eur. Ak vy, ako predávajúci, porušíte svoju povinnosť, a neinformujete o tom ani spotrebiteľa, hrozí vám pokuta až do 5000 eur. A čo je najhoršie, v prípade porušenia tejto informačnej povinnosti vám hrozí pokuta až vo výške od 1 000 do 33 000 eur. Celkom dosť, že?

Dajte si pozor na to, či vám nechýbajú niektoré dôležité údaje na vašom webe a buďte obozretní! V prípade, že áno, v čo najkratšom možnom čase, vám radíme, aby ste si ich tam doplnili.

Tak čo, patríte k tým, ktorých web spĺňa všetky zákonné povinnosti alebo nie? Ak potrebuje pomôcť, či poradiť, stačí sa nám ozvať mailom na info@webex.sk.


Zoznam článkov:

Napíšte nám.

Pobočky.

webex.digital s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
 +421 918 699 666
  kosice@webex.sk